Saturday, July 4, 2009
Æske lavet i Word

Jeg laver selv næsten alt i tegneprogrammet XaraXtreme; men det er jo de færreste der har det, eller tilsvarende programmer. Derfor vil jeg her vise, at det er muligt at lave æsker i Word, som de fleste har.
Een af mine kolleger, som er en utroligt dygtig fotograf, spugte mig engang, om jeg kunne lave nogle gaveæsker til de kort hun havde lavet med sine fotografier. Jeg lavede dem i XaraXtreme; men det ville have været muligt at lave dem i Word. Jeg vil her vise hvordan man kan lave æsker i Word med billeder efter eget valg. Selvfølgelig er Word et program til tekstbehandling; men det kan lade sig gøre.

Box made in Word


I myself makes allmost everything in XaraXtreme, but not all have a drawing program. I will show that it is possible to make boxes in Word.
One of my colleges, who is a very good photographer, once asked me, if i could make some gift-boxes for postcards she had made from her photos. I made them in XaraXtreme, but it would be possible to make them in Word. I will show how you can make boxes in Word with picture of your own choise. Offcoarse Word is a program for texts, but it is possible.
Når billedet er indsat åbnes værktøjslinjerne "billede" og "tegning". I værktøjslinjen billede sørger man for at fotoet markeres som "foran tekst", først når det er gjort, kan det flyttes og ændres.

When the picture is inserted, you open the toolbars "picture" and "drawing". In the toolbar "picture" you change the picture to: "in top of text", then you can mowe the picture around, and change the size.I væktøjslinjen tegning vælger man rektangel og tegner det over fotoet.
Derefter går man ned i hjørnet på tegning værktøjslinjen og laver dens placering om til: placer bagest. Se billederne under dette.

You use the rectangle-tool in the draw toolbar. Then you use the button in the corner as shown, and change it to "put to back" the the picture is in top of the rectangle.Man kan sætte ramme rundt om billedet: Dobbeltklik på det og vælg tykkelse, derefter kan man vælge farve på samme måde, som man vælger farve på æsken. Fyldfarve til æske: Brug fyldværktøjet i tegning værktøjslinjen, vælg farve og finjuster den ved at trykke på "flere farver" hvis yderligere ændring ønskes, trykker man på "brugerdefineret". Rammen rundt om billedet: Dobbeltklik på billedet, vælg stregtykkelse. Faven justeres på samme måde som fyldfarven, man vælger stregfarve værktøjet.

You can put a frame around the picture: double- click on the picture and select the width, then you can select the colour of the frame, the same way you select the colour of the box. Colour of the box: use the tool in the picture tool line. Select more colours, chose a colour, you can change it by chose where the big black arrow points in number two picture under this. When you chose the colour of the frame, you use the line colour tool the same way.


Klik på den grønne firkant under billedet, kopier den og sæt ind. Den gøres smallere alt efter hvor høj æsken skal være, og anbringes som på billedet under.

Click on the green rectangle under the photo, copy and paste. Then make it as narrow as the depht of the box and place it like shown on the picture under this text.

Kopier siden på æsken to gange til, drej den sidste ved at sætte cursoren over den grønne prik, drej den på tværs, sæt den på den korte side, gør den kortere, så den passer i længden, kopier den og sæt ind på den sidste side.
Lav 4 kvadrater, de sættes i hjørnerne til at lime sammen med.

Copy the side of the box two times, one is for the other side. Put the mouse cursor over the green dot on the last one, turn it 90 degrees, place it on the bottom side, make it shorter until it fits, copy it and place that on the last side. Make 4 white sqares, place them in the corners, they are for gluing the box together.Markeralle dele og grupper dem som vist på billedet nedenunder, drej på tværs ved hjælp af den grønne prik.
Brug copier og indsæt, så der er to. Gør nr. to lidt mindre, opdel grupperingen og slet billedet på nr. to.
Man kan få større æsker ved at bruge to ark og undlade at vende på tværs.

Sellect all parts and group them as shown on the picture under this text, turn 90 degrees using the little green dot. Use copy paste to get the bottom of the box, make it a little smaller. Ungroup the new one and delete the picture. You can make a bigger box printing on two sheets.3 comments:

karen m. said...

Hello! How are you feeling? I hope that you are recovering well and feeling wonderful soon. Thank you for this helpful tutorial in Word. It's great to learn that beautiful projects can be created with Word, and I will remember to try this. Thank you!

Anonymous said...

Why didn't I think of that! Geat way to make some very special boxes.
Judy B

pam said...

How lovely of you to share all this information for making boxes. We will most definitely try it out!