Tuesday, April 12, 2011

En variant af efeu æsken

Min afdøde mand var keramiker, jeg har lært meget af ham. Een af de ting jeg har lært, er at man er nødt til at udnytte alle ideer til sidste dråbe. Alt kan vendes, drejes og ændres i farverne.
Det er hvad jeg har gjort her (undtaget ændring af farverne).

The ivy box in another way


My late husband was a potter, I have learned a lot of things from him. One thing I learned was, that you have to use an idea in many ways, change it, turn it around, change the colours.
That is what I have done here, (exept changing colours, but maybe later).


No comments: