Friday, November 21, 2008

Flere huse fra Svaneke

Her er tre huse til fra Svaneke og et juletræ.

Three houses from Svaneke

Three houses from Svaneke and a christmas tree.


1 comment:

Anonymous said...

I love your paper houses. Wonderful!