Sunday, November 23, 2008

Tre huse til

Tre huse til: Så er de fleste typer af huse i Svaneke repræsenteret.

Three more houses

Now the average types of houses in Svaneke are made.


No comments: