Friday, November 20, 2009

Karrusel

Ja perfekt er den jo ikke! men jeg har moret mig meget. Den er blevet skæv, fordi midterstolpen er for smal (det er næsten umuligt at udregne på forhånd), een af figurerne vender forkert ( almindelig distraktion) og den er lidt for stor; men jeg tvivler på, at jeg kan lave den mindre.

Merrygoround

No it is certainly not perfect! but I had lot of fun. It is loopsided, the middle is too narrow, it is difficult to know before you make it. The sleigh is orientated the wrong way, I am a little forgetfull. And it is too big, but I dont think it is possible to make it smaller.

No comments: