Monday, November 9, 2009

Kræmmerhuse med stokroser

Der er to udgaver på arket: en bred og to smalle. Stokroserne er genbrug fra mine æsker.

Cones with flowers for the Christmas tree


There are one broad and two narrow ones. the flowers was originally made for a box.

No comments: