Sunday, November 13, 2011

Juleengle i mindre størrelse

Jeg har formindsket juleenglene, så de passer bedre på et juletræ, kan printes ud på eet ark og på almindeligt papir.
Byggevejledningen er underst på arkene, undtagen på den blå.

Christmas angels in smaller size


I have made the angels smaller, so they fit better on a Christmas tree, can be printed on one sheet and on ordinary paper.
The tutorial is on the sheets exept on the blue one.

1 comment:

Anonymous said...

Love the butterfly/angel wings ... great idea.

Judy B