Monday, December 24, 2012

Glædelig jul


Min Svigerdatter og jeg er endelig færdige med at pynte juletræ, det tager sin tid! Som sædvanlig skulle vi igennem en mindre krise, da foden skulle sættes på.
Nissen med det blå skæg er een af de ting som skal med hvert år: Min søn lavede den i skolen som en lille dreng, han kom stolt hjem med den, og jeg måtte holde det store spørgsmål for mig selv: Hvorfor er skægget blåt? Først for et par år siden fik jeg spurgt, det var fordi der ikke var mere hvidt papir, derfor blev skægget blåt.
Jeg ved ikke hvorfor overskriften hele tiden bliver farvet enten blå eller gul, og hvorfor jeg ikke kan fjerne stregen under.

Merry Christmas


My daughter in law and I have decorated the Christmas tree, it takes some time! as usual, we had a minor crisis when we should put a foot on it.
The nisse with the blue beard has a place on my tree every year: My son, proudly, brought it home from scool, and I had to keep silent the big question: Why is the beard blue? At last some years ago I asked, the answer was: There was no white paper left.
I do not understand why the headings in Blogger always is blue or yellow, and why I can not remove the underscore. 


 
Thursday, November 29, 2012

Gavepapir med kringler

Jeg har lavet noget julepapir med kringler, og nogle kringler til at sætte på gavebåndet.
Jeg er ved at blive vanvittig af Blogger, enten kommer der streg under, eller overskriften bliver i en anden farve end sort, det er umuligt at ændre det.

Christmas paper with prezels


I have made some Christmas paper with prezels, and some prezels to cut out and stick to the ribbon. 
I am sorry but Blogger is almost impossible after the change, I cant change colors and underscore, I have tried to change it to normal black, but nothing happens. Friday, November 9, 2012

Østermarie kirkeruin


Den gamle Østermarie Kirke blev bygget mellem 1150 og 1200. Den er som kirkebygning ret interessant, tagkonstruktionen er meget usædvanlig, og den er toskibet hvilket også er ret ualmindeligt.
Desværre var den i slutningen af attenhundredtallet blevet for lille, og det blev besluttet at rive den ned for at bygge en større kirke, nedrivningen blev standset da man opdagede hvor unik en bygning det var.
Et af de nederste billeder er af den nye kirke. Der er billeder af to af runestenene på kirkegården, man brugte runer på gravsten på bornholm, langt senere end i resten af landet, så der er en del kristne gravsten på bornholm.

The Church ruin in Østermarie 


The old church in Østermarie is build between 1150 and 1200. it is unike in its construction, especially the roof, made of stones, and the fact that it is two-aisled, it is rather unusual.
It is sad that they began tearing it down about 120 years ago, because it was too small, it was stopped, when historicans found out that it was such an unike building.
One of the photos below is the new church. There are two photos of runestones on the church yard, they used runes on gravestones much later on Bornholm than in the rest of Denmark, so there are several Christian runestones.

 


Thursday, October 11, 2012

 

Ibs Kirke

Ibs Kirke er så vidt jeg ved bygget mellem 1150 og 1200. Tårnet er meget markant og med meget tykke mure, man kan se tårnet meget langt væk. Det har altid for mig set ud som om nogle af de bornholmske kirker nærmest er vokset op af jorden, måske er det fordi, de ligger uden bebyggelse omkring.
Det ene billede af kirkerummet viser den del der ligger under tårnet. 

Ibs Kirke (saint Jacobs Church)

Ibs Church is build between 1150 and 1200. The tower is very big, and it has never been used as belltower, as the round churches, the theory is, that it has been used as storeroom, that could bee deffended.
The church can bee seen far away, as it has no town around it, it is one of the strange things about churches on Bornholm, the mostly have no town around them, it is like Bornholm had no villages in the middle age.
One of the pictures of the churchroom, shows the part under the tower, and the model ship hanging from the ceiling is a danish tradition in churches.  

 Wednesday, October 10, 2012

Østerlars Rundkirke


Jeg har ude for at tage nogle billeder af Bornholmske kirker. Da de vel er kendte for danskere, skriver jeg ikke så meget, men her er et link: http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterlars_Kirke

The round church Østerlars (eastern Laurentius)


I have taken some photos of churches on Bornholm, this is Østerlars. 
We have four round churches on Bornholm, they are very special for the island, but there are a few round churches in the other parts of Denmark, and some in Sweden. There is one thing that is special about the round churches on Bornholm, they have only one column in the middle of the church, the other round churches have four columns.
The Bornholmish round churches has very thick walls, and they are build like a kind of fortifications. The Baltic sea was rather unpeasefulle in the early middle age, and maybe they had this shape to deffend the possetions of the churches. The taxes paid to the church were often paid in grain, and the upper floor of the churches is as big as the churchroom.
Østerlars church is build ca. 1150. Here is a link to a site about it, with some good photos of the interior and the buildings construction: http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sterlars_Kirke

Thursday, August 30, 2012


Det er en meget smuk årstid med gyldent lys. Jeg har taget billederne på strandstien mellem Svaneke og Listed.
Jeg har meget svært ved at få billederne til at centrere efter Blogger er lavet om.

Indian summer

It is a beautiful time of the year where the light has a golden shade. Theese photos are from the east coast of Bornholm.
I have some trouble posting after they changed Blogger.Thursday, August 23, 2012

To kort

Jeg har lavet to fødselsdagskort med akelejer, det ene på dansk og det andet på engelsk.

Two cards

I have made two birthday cards, one with danish text, and one with English text.