Monday, December 24, 2012

Glædelig jul


Min Svigerdatter og jeg er endelig færdige med at pynte juletræ, det tager sin tid! Som sædvanlig skulle vi igennem en mindre krise, da foden skulle sættes på.
Nissen med det blå skæg er een af de ting som skal med hvert år: Min søn lavede den i skolen som en lille dreng, han kom stolt hjem med den, og jeg måtte holde det store spørgsmål for mig selv: Hvorfor er skægget blåt? Først for et par år siden fik jeg spurgt, det var fordi der ikke var mere hvidt papir, derfor blev skægget blåt.
Jeg ved ikke hvorfor overskriften hele tiden bliver farvet enten blå eller gul, og hvorfor jeg ikke kan fjerne stregen under.

Merry Christmas


My daughter in law and I have decorated the Christmas tree, it takes some time! as usual, we had a minor crisis when we should put a foot on it.
The nisse with the blue beard has a place on my tree every year: My son, proudly, brought it home from scool, and I had to keep silent the big question: Why is the beard blue? At last some years ago I asked, the answer was: There was no white paper left.
I do not understand why the headings in Blogger always is blue or yellow, and why I can not remove the underscore.